Info:

HODOWLA OWADÓW

Oferta niniejszego działu będzie systematycznie uzupełniana i powiększana o kolejne gatunki,
rodziny oraz rzędy owadów i pajęczaków. Pragniemy poinformować Państwa, że sprzedaż owadów oraz ustalone ceny dotyczą zarówno form młodocianych, po drugiej lub trzeciej wylince, a także owadów dojrzałych. Na indywidualne zamówienia dostarczamy również owady w innych stadiach rozwojowych np. jaja lub poczwarki. Czas realizacji danego zamówienia będzie wahać się od dwóch do trzech tygodni. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy owadów żywych w okresach o średnich temperaturach dobowych spadających poniżej 5°C.
Na stronie internetowej zastosowano następujące skróty literowo-cyfrowe:
• M samiec
• F samica
• I imago
• L larwa
• P cena za parkę
• J jajo
• f forma
• 1-6 stadium rozwoju larwy