Info:

LITERATURA FACHOWA arrow ● motyle arrow MICROLEPIDOPTERA I CRAMBIDAE THYRIDIDAE
MICROLEPIDOPTERA I CRAMBIDAE THYRIDIDAE
Buszko J., 2020
W atlasie wyczerpująco opisano rodziny motyli wachlarzykowatych Crambidae oraz Thyrididae. Mapki występowania, opisy poszczególnych gatunków, 250 stron, 43 tablice barwne obrazujące motyle oraz stadia preimaginalne.
Cena: 106.00 zł